Category

Skill

Level

Kỹ năng bán hàng

Đâu là những đặc trưng của khách hàng, làm sao có thể thuyết phục khách hàng mua món mà mình đang muốn bán

Beginner

chart Beginner
Sự biểu hiện Gen

Vì sao các chúng ta có những đặc điểm khác nhua như màu mắt và màu da? Bố mẹ truyền những gì cho con cái? GEN có liên quan gì đến ENZYME?

Beginner

chart Beginner
Test về bán hàng

Kiểm tra kiến thức nền tảng về tư duy bán hàng hiện tại, từ đó được giới thiệu tự động các bài học nâng cao liên quan

Beginner

chart Beginner
Marketing 1.0 - 4.0

Mối tương quan trực tiếp về sự phát triển tư duy Marketing với nền kinh tế qua các thời kỳ 1.0 – 4.0 Quá trình: Marketing qua các giai đoạn phát triển của kinh tế -       Vai trò & phương thức áp dụng: Marketing trong doanh nghiệp giai đoạn 4.0 -       Bối cảnh thị trường & phương thức phối hợp hiệu quả: giữa doanh nghiệp & công ty truyền thông (agency)

Beginner

chart Beginner
Vai trò & trách nhiệm của thành viên Scrum Team

Bài giảng giúp mọi người hiểu được trách nhiệm và vai trò của từng thành viên trong một Scrum Team.

Beginner

chart Beginner
Phương pháp lập kế hoạch trong Agile

Bài giảng hướng dẫn bạn sử dụng một số công cụ trong hoạch định và theo dõi tiến độ của kế hoạch đã hoạch định.

Intermediate

chart Intermediate
Wartime vs Peacetime

Không phải lúc nào cũng phù hợp cho sự ngẫu hứng, bài giảng giúp chúng ta ứng biến và hành động phù hợp trong từng hoàn cảnh, từng tính huống trong công việc.

Advanced

chart Advanced
Gitflow dành cho master

Giúp bạn hiểu được cách một version của phần mềm trải qua các môi trường để ra tới production. Giúp hiểu được quan hệ giữa các branch và môi trường phát triển phần mềm trong git.

Intermediate

chart Intermediate
Để viết Bug, Defect tốt

Khóa học hướng dẫn làm sao để viết mô tả bug tốt?

Beginner

chart Beginner
Để viết một User Story tốt

Bài giảng này sẽ giúp bạn biết được cách để viết được một User Story nhanh và tốt.

Beginner

chart Beginner
Agile vs Walterfall

So sánh và nêu bật lợi ích của mô hình làm việc Agile so với Waterfall.

Advanced

chart Advanced
Marketing 4P (En Verison)

The foundation of marketing from Philip Kotler is applied in the basic case which you can easily amagine and apply. The course is demontrated a clear picture of applied marketing, it is not far away which only big brands can apply. Now you can easily get the knowledge from the foundation of marketing which push up for your future career. Instructor: Mr. Viet Anh (Marketing Director of Pepsi) Mr. Hai Lam (Deputy Director of Buzzmetrics, Former Vice Business Director of Climax Digital) Mr. Huy Phuong (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, R&D Director of Square Group) Framework from: Philip Kotler  

Beginner

chart Beginner
Git Fundamentals

This course explain how multiple people teamwork via git in one project.

Beginner

chart Beginner
Gitflow for Developer

This course explains what version control is and why you should use it, and introduces the most common steps in a common Git workflow. This course explains how multiple programmers work on the same project at the same time and how to use multiple brandch develop, release, master in Git flow effective. 

Beginner

chart Beginner
How to Master GIT

This course will introduce you to Git, a modern version control tool that is very popular with data scientists and software developers alike, and show you how it can help you get more done in less time and with less pain.

Intermediate

chart Intermediate
Analytical thinking

Your ability to solve business problems by logic will start from this foundation of analytical thinking. This course is conducted by frameworks from industry experts includings: + Instructor: Ms. Hoa Nguyen (Director of Kantar Millward Brown, Former Head of Qualitative & Quantitative research at Nielsen) Ms. Khanh Nguyen (Consumer Insights Director of Nestle, Former Consumer Marketing Insights- Senior Manager of Unilever) Mr. Phuong Lam (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, Director of Square Group)

Beginner

chart Beginner
Marketing 4P (Vi Verison)

The foundation of marketing from Philip Kotler is applied in the basic case which you can easily amagine and apply. The course is demontrated a clear picture of applied marketing, it is not far away which only big brands can apply. Now you can easily get the knowledge from the foundation of marketing which push up for your future career. Instructor: Mr. Viet Anh (Marketing Director of Pepsi) Mr. Hai Lam (Deputy Director of Buzzmetrics, Former Vice Business Director of Climax Digital) Mr. Huy Phuong (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, R&D Director of Square Group) Framework from: Philip Kotler

Beginner

chart Beginner
Analytical Thinking

Your ability to solve business problems by logic will start from this foundation of analytical thinking. This course is conducted by frameworks from Harvard Business Review and industry experts including:  Ms. Hoa (Director of Kantar Millward Brown). Ms. Khanh (Consumer Insights Director of Nestle). Mr. Phuong (Former Marketing Manager of Viber, Former Client Solution of Nielsen, R&D Director of Square Group). Framework from: Havard Bussiness Review including Thomas Davenport, Jeanne Harris, Jinho Kim.

Intermediate

chart Intermediate